Projekt 1

Projekt dotyczy zoptymalizowanego pod względem masy, lekkiego, dwuczłonowego autobusu szynowego z napędem spalinowym.

Projekt 2

Projekt dotyczy lekkiego dwuczłonowego autobusu szynowego z podwójnym zespołem napędowym, do realizacji przewozów w ruchu regionalnym.

Projekt 3

Projekt dotyczy wykonania w Spółce modernizacji istniejącej infrastruktury oraz doposażenia procesów produkcyjnych w specjalistyczne maszyny i urządzenia.

Projekt 4

Projekt dotyczy opracowania rodziny innowacyjnych wagonów pasażerskich z możliwością konwersji do składów push-pull – odpowiedź na rosnące potrzeby przewoźników europejskich.

Certyfikaty: