Już od 67 lat o godzinie 6 rano, możemy usłyszeć odgłos syren. To właśnie wtedy robotnicy naszej Fabryki (W3) wyszli na ulicę udając się w kierunku centrum miasta, gdzie po drodze dołączyli do nich inni demonstrujący. To był oddolny zryw społeczny, który dał początek walce za wolność, chleb i Boga.
To był ich dzień. Dzień, który zapisał się w historii, a pamięć o nim będziemy przekazywać kolejnym pokoleniom. Taka nasza rola. To jesteśmy im winni.
Dzisiaj, podczas obchodów tamtych wydarzeń, przedstawiciele naszej Spółki złożyli kwiaty pod pomnikiem, przy bramie głównej FPS. Prezes Zarządu Pan Marcin Rodek uczcił pamięć bohaterów przemówieniem. Byli obecni także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentacje HCP S.A., Solidarności, innych Związków Zawodowych, Organizacji Kombatanckich, Harcerzy, Służb Mundurowych oraz innych przedstawicieli.
Chcielibyśmy wyrazić nasze serdeczne podziękowania wszystkim za pamięć i zaangażowanie.
Chwała Bohaterom!
Certyfikaty: