„19 stycznia 2022 r., w siedzibie H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, odbyła się konferencja prasowa
„Pierwsze nowe wagony i unowocześnione lokomotywy zasilające flotę PKP Intercity”, organizowana wspólnie z PKP Intercity.

W konferencji wzięli udział:

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury Sekretarz Stanu Andrzej Bittel,

Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski,

Prezes Zarządu FPS Krzysztof Laskowski wraz z Członkami Zarządu,

Prezes Zarządu  PKP Intercity Marek Chraniuk

wraz z Członkiem Zarządu Adamem Laskowskim.

Podczas konferencji uroczyście przekazano 8 pierwszych wagonów z puli 81 sztuk.

W procesie produkcji są kolejne wagony, które wzmocnią w przyszłości spółkę PKP Intercity:

– 7 wagonów przedziałowych 1. klasy;
– 19 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy;
– 27 wagonów przedziałowych 2. klasy;
– 10 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów (każdy wyposażony w 8 wieszaków na rowery);
– 10 wagonów przedziałowych 2. klasy przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz wagonów, zostały również przekazane pierwsze 2 zmodernizowane lokomotywy spalinowe nowej serii SU4220.

Łącznie do PKP Intercity trafi 13 takich pojazdów.

Modernizacja jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020, projekty „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. „

 

Certyfikaty: