W tym trudnym czasie, jesteśmy solidarni z obywatelami Ukrainy.
Nasi pracownicy i ich rodziny zostali objęci wsparciem w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej.

Pozostajemy w pełnej gotowości do dalszych działań.

 

Certyfikaty: