H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w gronie firm, które podpiszą umowę ramową, po rozstrzygnięciu przetargu przez POLREGIO na 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Jest to kolejny etap przetargu, który został ogłoszony w maju 2022 roku na „Zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich”.

Czekamy na dalsze etapy.

Certyfikaty: