FPS otrzymał certyfikat poświadczający spełnienie wytycznych zawartych w normie ISO/TS 22163 (dawniej IRIS). Przez ostatnie miesiące nasza organizacja  skrupulatnie przygotowywała się do audytu weryfikującego czy  przedsiębiorstwo funkcjonuje zgodnie z wyśrubowanymi wymaganiami normy. Wymagało to wdrożenia szeregu zmian w organizacji i w sposobie działania w postaci nowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania FPS – powiedział Lech Paczkowski, Pełnomocnik Zarządu. Norma ISO/TS 22163 to nie tylko zarządzanie jakością i środowiskowe, lecz przede wszystkim zarządzanie biznesowe – obejmuje praktycznie całą działalność Spółki i wymaga pełnego zaangażowania całej załogi.

Stałe doskonalenie jakości w FPS i łańcuchu dostawców według IRIS rev. 03 służy zapewnieniu klientów, że projekty taborowe wykonywane są z należytą dbałością, a nasze produkty spełniają najwyższe kolejowe standardy – podkreśla Katarzyna Raducha, Kierownik Działu Handlu i Marketingu. W celu potwierdzenia najwyższych standardów w naszej Spółce, będziemy przechodzić coroczne audyty sprawdzające wykonywane przez wykwalifikowane firmy audytorskie.

Certyfikaty: