002-I-2021

Wykonanie remontu posadzki i torowisk na hali produkcyjnej łącznie z przebudową sieci kanalizacyjnej i budową kanału roboczego pod kabinę lakierniczo-suszarniczą.

Certyfikaty: